Oferta

PROPERTY CENTER jako grupa oferuje pełen zakres usług zarządzania powierzoną nieruchomością, w tym m. in.:

 • przejecie nieruchomości w zarządzanie
 • zarządzanie/administrowanie nieruchomością
 • obsługę finansowo-księgową
 • obsługę prawną
 • obsługę techniczną

Używamy specjalistycznych programów wspomagających zarządzanie nieruchomościami i archiwizujących dane poszczególnych nieruchomości, stosujemy nowoczesne metody komunikacji, dzięki czemu kontakt z nami jest łatwy i skuteczny. Ofertę kierujemy do Właścicieli nieruchomości, którzy cenią kompleksową, profesjonalną i przyjazną obsługę z doświadczonym i pewnym Zarządcą nieruchomości.

Cenę za zarządzanie / administrowanie nieruchomością ustalamy w drodze negocjacji, dostosowując ją do indywidualnych potrzeb naszego Klienta.

Czynności związane z zarządzaniem/administrowaniem nieruchomością obejmują:

 • rejestrację Wspólnoty Mieszkaniowej bądź aktualizację jej danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – m.in. REGON i NIP,
 • dokonywanie rozliczeń poprzez rachunki bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia stosownych uchwał, umożliwiających funkcjonowanie Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzenie czynności związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynku,
 • zapewnienie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, odbioru ścieków, nieczystości stałych, nadzór nad ich ciągłością oraz ich rozliczanie,
 • kontrolę jakości wykonywanych usług,
 • analizę i optymalizację kosztów dotyczących nieruchomości,
 • przedstawianie Zarządowi Wspólnoty informacji o wykonaniu powierzonych obowiązków,
 • przygotowywanie rocznych planów gospodarczych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnoty,
 • przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów dotyczących nieruchomości,
 • pomoc i doradztwo w zakresie ubezpieczenia nieruchomości,
 • prowadzenie rejestru uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej i dokumentacji z jej zebrań,
 • reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz w zakresie określonym w umowie o zarządzanie/administrowanie.